“ Dân ta phải biết sử ta.Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.Thực hiện lời căn dặn của Người, thầy và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hồng đã thể hiện bằng những hành động và việc làm một cách cụ thể, thiết thực.Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2018, Tổ Khoa học Xã hội đã ...